Trobar estratègies perquè el nostre dia a dia camine cap a la igualtat.

Descripció

Hui dia continuem reproduint en el nostre quotidià rols i estereotips de gènere molt marcats, produint això una desigualtat de gènere cada vegada major i un bloqueig en l'expressió d'identitats, orientacions i sexualitats pròpies que no estan dins de la “norma”.

En aquest taller treballarem conceptes clau que ens permeten arribar a una idea de coeducació / educació feminista molt més àmplia.

Analitzarem els espais educatius per a adonar-nos de quins són les dinàmiques que predominen, veient quines diversitats són acollides i quines no, per a buscar després estratègies que s'adapten a cada realitat.

Investigarem, com a persones adultes, de quina forma acompanyar de manera sana i respectuosa a la infància, adolescència i famílies en els processos de canvi i conflicte.

Objectius

• Generar un espai d'indagació col·lectiva
• Aprendre terminologia que ens ajude a ampliar la visió de diversitat
• Analitzar espais educatius en clau feminista
• Crear estratègies per a construir espais més inclusius
• Guanyar eines per a acompanyar en situacions de canvi i conflicte

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

• Professorat
• Famílies
• Persones que treballen o estiguen en contacte amb infància i adolescència
• Persones interessades en la temàtica

*També disponible en modalitat online

Scroll to top