Creant espais d'oci més inclusius i lliures d'agressions.

Descripció

Amb aquest taller, el que es pretén és generar un espai d'indagació col·lectiva entorn de l'oci que generem i dotar d'eines que permeten fer els nostres espais més inclusius.

Farem una anàlisi de la realitat en el qual poder abordar la diversitat i les diferents realitats que apareixen en el nostre constructe social, posant en comú què entenem per diversitat i com podem o no acollir-la (treballant els següents conceptes: exclusió, segregació, integració, inclusió).

A més, en molts casos en els espais d'oci es produeixen agressions de diferents tipus. Per això, la proposta és construir i compartir entre totes i tots eines per a acompanyar a les persones que les patisquen d'una forma respectuosa. Treballant també la prevenció i sensibilització des dels nostres espais perquè totes les persones que participen en ell se senten segures i tranquil·les.

Objectius

• Generar un espai d'indagació col·lectiva
• Ampliar la idea de diversitat
• Generar eines i estratègies per a fer més inclusius els espais d'oci
• Establir pautes per a poder acompanyar situacions d'agressió

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

• Persones que participen de la gestió d'espais d'oci (casals fallers, organització de festes d'algun municipi, associacions, col·lectius, etc.)
• Persones interessades en la temàtica

 

Scroll to top