Acompanyament / Assessorament individual

Aquesta línea de Formigues Liles està pensada per a generar un espai d'acompanyament o assessorament (online o presencial) a persones en diverses situacions.

Hi ha moments, en els quals necessitem suport, un espai on sentir-nos segures, poder expressar-nos i que una altra persona ho sostinga i ens acompanye en el procés. Aquesta és la idea d'aquest espai.

Llegir més...

A nivell personal:

  • Estic travessant una situació difícil i necessite acompanyament
  • No sé què fer, ni com actuar quan tinc unes certes situacions;
  • Necessite indagar més sobre alguna cosa que em passa;
  • Porte un temps sentint una emoció i em costa identificar d'on ve…

Aquestes poden ser algunes de les experiències que puc estar vivint i moltes altres, en les quals sent que em vindria bé l'acompanyament d'una persona externa que done suport al meu procés.

A nivell professional o col·lectiu. Exemples

  • He de treballar en un grup i no estic segura de com abordar una situació
  • M’han demanat que medie en un conflicte i necessite eines
  • Em sorgeixen dubtes del disseny de treball que he plantejat per a treballar en un grup
  • Tinc por que quan estiga treballant en un grup em sorgisquen inseguretats i no sé com treballar-lo
  • He d’enfrontar-me a un nou repte i vull indagar més sobre les emocions que apareixen.

Aquestes poden ser entre altres les situacions amb les quals et pots identificar i per a les quals proposem aquest espai des d'un punt que té a veure més amb l'assessorament.

Acompanyem des de la mirada de treball de processos i la facilitació de grups, i des de l'experiència de portar temps acompanyant tant individual com col·lectivament en diferents situacions i processos. A més, tenim una mirada interseccional, que ens permet fer una anàlisi des d'una visió que té a veure amb l'estructura social en la qual vivim i com això també afecta als processos personals.

Si creus que podem donar-te suport en el teu procés, tant de manera puntual com un acompanyament més allargat en el temps, ens encantaria compartir aquest espai amb tu.

Preu 1 sessió: 40 €

L’art i el repte d’acompanyar

Aquesta xarrada online d'una hora de duració, és un acostament a l'acompanyament, tant si et dediques a això de manera professional, com per a acompanyar a qualsevol persona pròxima que estiga vivint algun moment difícil.

En aquesta xarrada compartirem reflexions i estratègies, moltes d'elles basades en l'experiència pròpia, que ens doten d'eines per a poder abordar aquestes situacions respectant-nos i respectant a la persona acompanyada.

Llegir més...

Des de començar a detectar què se'ns mou a nivell emocional depenent de quines situacions estiguem acompanyat, a ítems molt concrets que ens permeten ser més conscients del que es genera en els espais d'acompanyament per a cuidar-ho i que siga més amable per a totes dues parts.

Totes en algun moment ens hem vist en situacions similars, tant acompanyant com sent acompanyades, i des d'ací, podem construir la manera de fer-ho, tenint en compte les necessitats i respectant els temps, fent supert per expressar i no jutjant, generant un espai en el qual la persona es senta segura per a ser sostinguda i responsabilitzant-nos de quins són els nostres límits en aquestes situacions.

Proposarem algunes preguntes per a fer un treball d'indagació personal, que ens permeta detectar quins aspectes nostres i de la nostra història influeixen en l'acompanyament a altres persones. D'aquesta manera ens farem més conscients de quins són els nostres “punts calents” i en quines habilitats ens podem recolzar per a acompanyar de forma més respectuosa i sana per a les dues parts.

A qui va dirigida?

Aquesta xarrada està dirigida a qualsevol persona que vulga ampliar els seus coneixements en l'àmbit dels acompanyaments. Pot ser que et dediques a això professionalment, o que vulgues començar a tindre més eines per a les situacions quotidianes en les quals et toque estar en el rol d'acompanyar a altres persones.

Quan?

Pròximament.

Quant?

10€

Eines de facilitació des d'una mirada interseccional (online)

Claus per a l’autogestió i cures dels nostres grups

La facilitació permet als grups dotar-se d'eines per a millorar el funcionament i el benestar de les persones que els formen, així com establir dinàmiques més sanes de relació i maneres d'abordar els conflictes que puguen sorgir.

Aquestes eines ens permeten detectar i abordar les dificultats del grup, veure en quins aspectes hem de treballar més i celebrar les fortaleses i els assoliments.

Llegir més...

Aquesta formació es divideix en 6 sessions de dues hores cadascuna en les quals s'abordaran les següents temàtiques:

Sessió 1: Introducció a la facilitació. Els 4 espais

En aquesta primera sessió, compartirem el que és la facilitació, la visió i el sentit d'aquesta i la utilitat per als grups. A més, parlarem de la importància de tindre diferents espais i de poder diferenciar-los per a generar una estructura que faça costat al grup.

Sessió 2 i 3: Interseccionalitat. Poder, rang i privilegis I i II

El concepte d'interseccionalitat ens fa conscients que tenim moltes realitats que ens travessen i que això genera desigualtats en el repartiment del poder dins dels grups. Responsabilitzar-nos d'aquests privilegis , fruit dels diversos factors que ens travessen, tant personals, com a estructurals, implica un exercici de reflexió que posa en el centre el poder dins dels nostres espais i en la societat en la qual vivim.

Visibilitzar tant les opressions que podem viure com les violències que generem, ens permet acceptar el lloc que ocupem en aquest món i veure les formes que tenim per a fer-nos càrrec d'elles.

Sessió 4: Els conflictes i el seu potencial. Canviant la mirada

En aquesta primera sessió sobre el conflicte i el seu potencial abordarem i conceptualitzarem el conflicte, amb una visió que ens permet veure'l com a “tensió evolutiva” que fa possible que el grup amplie els límits i es conega una mica més. Ens han ensenyat a evitar el conflicte, i això fa que en els grups es generen tensions i malestars intentant fer com que no existeixen o abordant-los de manera superficial. Canviar la mirada, ens permet veure'ls com una oportunitat per a aprendre tant de nosaltres mateixes com del grup.

Sessió 5: els conflictes i el seu potencial. Eines per a la gestió

En la segona sessió sobre el conflicte, aterrarem part de les coses que treballem en el mòdul anterior amb eines concretes, que ens ajuden a gestionar els conflictes que puguem tindre dins dels grups, o almenys, començar a visibilitzar-los i perdre la por de gestionar-los.

Sessió 6: Gestió d'agressions des d'una mirada restaurativa

Aquest mòdul està separat del de conflictes, perquè entenem que les agressions no són un conflicte. Hi ha una estructura que sosté una desigualtat que perpètua que aquestes formes de violència es continuen donant.

Encara que entenem que en una sola sessió només podrem veure una aproximació, ens sembla important començar a tindre aquesta mirada que ho diferencie del conflicte i que permeta la reparació de la persona que ha viscut l'agressió, en la mesura que es puga. Entendre que el grup té una responsabilitat també dins d'això i no sols la persona que va agredir i poder prendre responsabilitat en això.

A qui va dirigit?

Plantegem aquest taller de manera que puga servir tant a persones que no hagen tingut cap contacte amb el món de la facilitació de grups, com per a unes altres que els agradaria aprofundir més en els continguts que es plantegen.

Pot ser que t'interesse perquè participes en grups, o perquè treballes amb grups i t'agradaria començar a tindre més coses en compte.

Aquestes eines, poden donar-te suport també en la teua vida personal, ja que poden ampliar més la mirada del lloc que ocupe en el món actual.

¿Quan? 

18 y 25 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de novembre. De 18h a 20h

¿Quant?

90€

Si tens dificultats per a pagar aquest curs hi ha dues beques disponibles. Escriu-nos un mail per a saber més a: inscripcions@formiguesliles.es

Els conflictes i el seu potencial (presencial)

El conflicte com a oportunitat de creixement

El que es pretén amb aquest taller de dues sessions, és canviar la percepció que generalment tenim davant els conflictes i començar a veure'ls com a oportunitats per a poder créixer i veure el potencial que realment tenen. 

En la primera sessió abordarem i conceptualitzarem el conflicte, amb una visió que ens permet veure'l com una “tensió evolutiva” que fa possible que el grup amplie els límits i es conega un poc més. Ens han ensenyat a evitar el conflicte, i això fa que en els grups es generen tensions i malestars intentant fer com que no existeixen o abordant-los de manera superficial.

Llegir més...

Canviar la mirada, ens permet veure'ls com una oportunitat per a aprendre tant de nosaltres mateixes com del grup.

En la segona sessió sobre el conflicte, aterrarem part de les coses que treballem en la sessió anterior amb eines concretes, que ens donen suport a gestionar els conflictes que puguem tindre dins dels grups, o almenys, començar a visibilitzar-los i perdre la por de gestionar-los.

A qui va dirigit?

A qualsevol persona que vulga tindre més coneixements sobre els conflictes i la seua gestió.

Quan? 

13 i 15 de desembre de 17.00 a 20.00

Quant?

60 €

Si tens dificultats per a pagar aquest curs hi ha dues beques disponibles. Escriu-nos un mail per a saber més a: inscripcions@formiguesliles.es

Scroll to top