Com gestionem els rols de poder i de gènere als nostres espais.

Descripció

En aquest taller pretenem visibilitzar i treballar els rols de poder i de gènere i les diferents dinàmiques de funcionament que s'estableixen de manera “natural” en els grups.

A través de dinàmiques i exercicis podrem detectar i entendre els rols que assumim en els grups on participem i com, en moltes ocasions, aquests rols estan íntimament relacionats amb els estereotips de gènere. El repartiment no conscient de rols pot generar desequilibris, desigualtats i relacions de poder en el grup. Tindre coneixement d'això ajuda al fet que siguem capaces de poder canviar el que se'ns ha assignat socialment i hem assumit, podent generar així relacions i dinàmiques grupals més sanes i igualitàries.

Després de la detecció dels rols començarà la construcció d'indicadors i estratègies col·lectives concretes que ens ajuden a tindre eines dins dels nostres grups i continuar treballant-ho de forma contínua.

Objectius

• Analitzar les dinàmiques grupals i els rols que ocupa cada persona en el grup
• Generar un espai de reflexió i indagació
• Aprendre terminologia relacionada amb la facilitació de grups i els feminismes
• Crear indicadors i estratègies concretes que ens ajuden a fer dels nostres grups espais més sans

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

• Grups (associacions, col·lectius, departaments, etc.) que vulguen treballar la seua manera de funcionar
• Persones que participen en grups o treballen en equip
• Persones interessades en la temàtica

*També disponible en modalitat online

Scroll to top