90.00

Eines de facilitació des d’una mirada interseccional (online)

Completa el següent formulari abans de apuntar-te al taller: https://forms.gle/9gEtHaomWFyGph3T6

Places limitades.

Descripció

Claus per a l’autogestió i cures dels nostres grups

La facilitació permet als grups dotar-se d’eines per a millorar el funcionament i el benestar de les persones que els formen, així com establir dinàmiques més sanes de relació i maneres d’abordar els conflictes que puguen sorgir.

Aquestes eines ens permeten detectar i abordar les dificultats del grup, veure en quins aspectes hem de treballar més i celebrar les fortaleses i els assoliments.

Aquesta formació es divideix en 6 sessions de dues hores cadascuna en les quals s’abordaran les següents temàtiques:

Sessió 1: Introducció a la facilitació. Els 4 espais

En aquesta primera sessió, compartirem el que és la facilitació, la visió i el sentit d’aquesta i la utilitat per als grups. A més, parlarem de la importància de tindre diferents espais i de poder diferenciar-los per a generar una estructura que faça costat al grup.

Sessió 2 i 3: Interseccionalitat. Poder, rang i privilegis I i II

El concepte d’interseccionalitat ens fa conscients que tenim moltes realitats que ens travessen i que això genera desigualtats en el repartiment del poder dins dels grups. Responsabilitzar-nos d’aquests privilegis , fruit dels diversos factors que ens travessen, tant personals, com a estructurals, implica un exercici de reflexió que posa en el centre el poder dins dels nostres espais i en la societat en la qual vivim.

Visibilitzar tant les opressions que podem viure com les violències que generem, ens permet acceptar el lloc que ocupem en aquest món i veure les formes que tenim per a fer-nos càrrec d’elles.

Sessió 4: Els conflictes i el seu potencial. Canviant la mirada

En aquesta primera sessió sobre el conflicte i el seu potencial abordarem i conceptualitzarem el conflicte, amb una visió que ens permet veure’l com a “tensió evolutiva” que fa possible que el grup amplie els límits i es conega una mica més. Ens han ensenyat a evitar el conflicte, i això fa que en els grups es generen tensions i malestars intentant fer com que no existeixen o abordant-los de manera superficial. Canviar la mirada, ens permet veure’ls com una oportunitat per a aprendre tant de nosaltres mateixes com del grup.

Sessió 5: els conflictes i el seu potencial. Eines per a la gestió

En la segona sessió sobre el conflicte, aterrarem part de les coses que treballem en el mòdul anterior amb eines concretes, que ens ajuden a gestionar els conflictes que puguem tindre dins dels grups, o almenys, començar a visibilitzar-los i perdre la por de gestionar-los.

Sessió 6: Gestió d’agressions des d’una mirada restaurativa

Aquest mòdul està separat del de conflictes, perquè entenem que les agressions no són un conflicte. Hi ha una estructura que sosté una desigualtat que perpètua que aquestes formes de violència es continuen donant.

Encara que entenem que en una sola sessió només podrem veure una aproximació, ens sembla important començar a tindre aquesta mirada que ho diferencie del conflicte i que permeta la reparació de la persona que ha viscut l’agressió, en la mesura que es puga. Entendre que el grup té una responsabilitat també dins d’això i no sols la persona que va agredir i poder prendre responsabilitat en això.

A qui va dirigit?

Plantegem aquest taller de manera que puga servir tant a persones que no hagen tingut cap contacte amb el món de la facilitació de grups, com per a unes altres que els agradaria aprofundir més en els continguts que es plantegen.

Pot ser que t’interesse perquè participes en grups, o perquè treballes amb grups i t’agradaria començar a tindre més coses en compte.

Aquestes eines, poden donar-te suport també en la teua vida personal, ja que poden ampliar més la mirada del lloc que ocupe en el món actual.

¿Quan? 

18 y 25 de octubre, 1, 8, 15 y 22 de novembre. De 18h a 20h

¿Quant?

90€

Si tens dificultats per a pagar aquest curs hi ha dues beques disponibles. Escriu-nos un mail per a saber més a: inscripcions@formiguesliles.es