Prevenció del bullying

Descripció

A les aules podem trobar a vegades situacions d'assetjament. Normalment els qui acaben sent focus d'insults i assetjament són persones considerades “diferents” en relació al que és “normal” o “més comú” dins de la societat on vivim. Si en la societat on vivim es valoren els cossos prims, una persona que no complisca aquest cànon serà més susceptible de rebre assetjament per part dels seus companys i companyes. D'igual manera podria passar amb una persona que porta ulleres, que siga molt baixeta o molt alta, la seua orientació sexual, identitat de gènere, racialització, diversitat funcional, etc.

Per a reflexionar sobre això farem una dinàmica on l'alumnat posarà en comú les característiques que tenen les persones que normalment són focus d'assetjament. Si després de fer aquesta reflexió som capaces de veure la importància d'acollir aquesta diversitat, no hi hauria característiques fóra de la norma i per tant disminuirien les situacions d'assetjament.

Després se li donarà un espai per a parlar de les emocions i com ens afecten de manera diferent. Per a així acabar amb un treball de rol playing per a poder veure tots els rols que hi ha dins de les situacions d'assetjament (persona que assetja, persona que rep assetjament, còmplice, espectador/a, mediador/a, etc.) i com podem actuar des de cadascun d'ells.

Objectius

• Generar un espai de reflexió
• Ampliar la visió de diversitat
• Crear estratègies per a construir espais més inclusius
• Fomentar la prevenció del bullying
• Dotar d'eines concretes per a actuar davant situacions d'assetjament

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

• Alumnat a partir de 3r de Primària, ESO i Batxillerat

 

Scroll to top