Com parlem de sexualitat amb les i els més joves

Descripció

Aquest taller parteix de la necessitat compartida de famílies i persones adultes acompanyants d'abordar el tema de la sexualitat amb les i els més joves. El que es pretén és generar un espai d'aprenentatge col·lectiu en el qual poder parlar de sexualitat i de com establir una comunicació respectuosa per a abordar aquest tema.

La falta de referents, i els models que es tenen de sexualitat i de relacions marquen una forma única, que reprodueix patrons estereotipats. En aquest taller treballarem des del punt de partida de què és el que entenem per sexualitat, la sexualitat compartida i la pròpia, l'autoconeixement dels nostres propis cossos i els espais d'intimitat, la genitalització que tenim marcada de la sexualitat, la menstruació, etc.

Donarem espai també a conceptes que tenen a veure amb identitats, orientacions i expressions sexuals i de gènere perquè, a l'hora d'abordar aquest tema, es plantege un escenari molt més ampli que permeta un ple desenvolupament de la seua identitat i la seua persona.

Compartirem eines i formes de comunicació que ajuden a connectar amb les i els joves des del no judici i l'escolta activa. Mitjançant exemples pràctics, es treballaran també els límits i les formes en les quals els posem o no a l'hora de relacionar-nos amb altres persones.

Es podran compartir els dubtes i inquietuds que sorgisquen per a crear entre totes un espai d'aprenentatge i indagació col·lectiva.

 

Objectius

  • Generar un espai de reflexió
  • Treballar conceptes relacionats amb la sexualitat
  • Compartir eines de comunicació activa i respectuosa
  • Establir pautes per al treball dels límits
  • Plantejar models relacionals més sans

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

  • Professorat
  • Famílies
  • Persones que treballen o estiguen en contacte amb infància i adolescència
  • Persones interessades en la temàtica

*També disponible en modalitat online

Scroll to top