Coneixent-me/Coneixent-nos.

Descripció

En aquest taller es pretén generar un espai on poder parlar de sexualitat i dels dubtes que hi ha en referència a ella, sense por i sense pudor. Per a això, al començament del taller, presentem la bústia dels dubtes, on durant tota la sessió poden anar escrivint per a ser resoltes al final. Per ser de manera anònima, senten més tranquil·litat per a poder preguntar.

El taller es construeix a partir dels dubtes concrets de l'alumnat, abordant temes tan diversos com: el coneixement dels cossos; els referents que hi ha (o no) sobre com viure la sexualitat; les pressions que es viuen segons el cos que habites; el vincle entre sexualitat, respecte i afecte; els rols i estereotips de gènere també visibles dins del gran món de la sexualitat; noves formes de comunicació que posen en el centre les necessitats i emocions que tenim, que ens ajuden a identificar com ens volem relacionar amb les altres persones; la menstruació; les diferents formes de viure les relacions; la importància de saber posar límits i de saber respectar-los; quins models de relació coneixem i com construir vincles més sans des del respecte; la diversitat d'expressions, orientacions i identitats generalment invisibilitzades; mètodes anticonceptius i de prevenció d’ITS i ETS, etc.

Mitjançant un procés participatiu i, a través de dinàmiques grupals, tècniques de teatre i amb eines de comunicació no violenta, podrem anar construint un espai de seguretat en el qual expressar-nos amb llibertat, indagar i posar en pràctica estratègies que ens permeten deconstruir els patrons relacionals i crear uns propis que ens permeten eixir dels rols apresos, gaudint d'una sexualitat i una construcció de les relacions més sanes.

Objectius

• Generar un espai de seguretat i confiança per a poder expressar dubtes sobre aquesta temàtica
• Investigar noves formes de relacionar-nos i de viure la sexualitat més sanes i respectuoses
• Fomentar l’autoconeixement i treballar l'autoestima
• Transmetre la importància de posar i respectar els límits propis i aliens
• Aprendre nous conceptes
• Trencar mites i falses creences sobre la sexualitat

Metodologia

El taller es planteja de manera participativa i dinàmica per a generar aprenentatge significatiu i multidireccional, utilitzant tècniques de facilitació de grup, teatre, dinàmiques, etc.

Persones destinatàries

• Alumnat d'ESO i Batxillerat
• Famílies i professorat (en aquest cas el taller està enfocat a “com parlar de sexualitat” amb menors i adolescents)

Scroll to top